Konkurranser 2023

Oversikter viser klubbkonkurranser, Foto-NM og nasjonale konkurranser med nssf-patronat. 

INNSENDING FØRSTE HALVÅR:

Foto-NM vår  2023 - Innsendingsfrist 15.  mars Innlevering via Min Side på nsff.no 

Klubbkonkurransen vår 2023 - Innsendingsfrist 15. marsInnlevering via Min Side på nsff.no

Munken - Nasjonal fotokonkurranse. Arr av Trondhjems Kameraklubb. Innsendingsfrist 2. april

Digitalis 2022. Arr av "Digitalkameratene" i Østfold. Innsendingsfrist 14. mai. Les mer.

NPR 1. Nasjonal: Arr i forbindelse med Nasjonalparkrikets Foto og film festilval i Lom. Innlevering på nsff.no innen 20. juni. Les mer.

INNSENDING ANDRE HALVÅR: 

Taigaen Fotofestival - Innsendingsfrist 31. august  Arr: Elverum Fotoklubb

Foto-NM høst 2023 - Innsendingsfrist 15. oktober. Klasseoversikt og innlevering via Min Side på nsff.no

Klubbkonkurransen høst 2023 - Innsendingsfrist 20. oktober. Klasseoversikt og innlevering via Min Side på nsff.no

Vestkysten fotokamp (Nasjonal konkurranse) En åpen konkurranse der alle innsendte arbeider blir juryert av 3 juryer fra hhv Skodje Fotoklubb, Bekkalokket Fotoklubb og Haugaland Fotoklubb. Innsendingsfrist 10. oktober. Klasseoversikt og innlevering via Min Side på nsff.no

Hønefoss 2023 Innleveringsfrist 1. november. 

Innsendingsfrist 31.12: NSFFs årbok. Alle medlemmer av NSFF kan sende inn to bilder. Dette er egentlig ingen konkurranse, men du verden så stas det er å få et bilde på trykk der.