Konkurranser 2024

Oversikter viser klubbkonkurranser, Foto-NM og nasjonale konkurranser med nssf-patronat. Konkurranser legges inn etterhvert som de blir offentliggjort av arrangør.

INNSENDING FØRSTE HALVÅR:

Foto-NM vår  2024 - Innsendingsfrist 15.  mars Innlevering via Min Side på nsff.no 

Klubbkonkurransen vår 2024 - Innsendingsfrist 20. marsInnlevering via Min Side på nsff.no

7. Munken - Trondhjems Kameraklubb - Innsendingsfrist 24. mars. Innlevering via Min Side på nsff.no

NPR2 (Nasjonalparkriket) - Innsendingsfrist 10. juni. Innlevering via Min Side på nsff.no

INNSENDING ANDRE HALVÅR: 

En dag i Norge - bilder tatt 19. august - Innsendingsfrist 19. juni. Innlevering via Min Side på nsff.no

Taigaen Fotofestival - Innsendingsfrist 31. august. Innlevering via Min Side på nsff.no

Foto-NM høst 2024 - Innsendingsfrist 15. oktober. Klasseoversikt og innlevering via Min Side på nsff.no

Klubbkonkurransen høst 2024 - Innsendingsfrist 20. oktober. Klasseoversikt og innlevering via Min Side på nsff.no

Vestkysten fotokamp (Nasjonal konkurranse) En åpen konkurranse der alle innsendte arbeider blir juryert av 3 juryer fra hhv Skodje Fotoklubb, Bekkalokket Fotoklubb og Haugaland Fotoklubb. Innsendingsfrist 10. oktober. Klasseoversikt og innlevering via Min Side på nsff.no

Innsendingsfrist 31.12: NSFFs årbok. Alle medlemmer av NSFF kan sende inn to bilder. Dette er egentlig ingen konkurranse, men du verden så stas det er å få et bilde på trykk der.