KOMMENDE AKTIVITETER

Kjernen i klubbaktivitetene er klubbmøtet som holdes første tirsdag i hver måned (avvik forekommer i forb m høytider/helligdager). I tillegg kommer aktiviteter og utflukter - organiserte og impulsive. Det fotofaglige og det sosiale hører nøye sammen i klubben vår.  

For 2024 har vi følgende møteplan 

Tirsdag 9. januar: Klubbmøte  Hovedpost: Min Fotoverden v/klubbmedlem Torhild Silseth

Tirsdag  6. februar: Klubbmøte Hovedpost: Hva vil vi med bildet vi tar, og hvilken betydning har et bevisst valgt for                                         resultatet? Innledning ved klubbmedlem Henrik Wang

Lørdag 24. februar: Fotokafé på Racoon kl 11:00

Tirsdag 5. mars: Klubbmøte Hovedpost: Landskapsfotografering på min(e) måte(r), ved Kenneth Enstad.

Lørdag 16. mars: Fotokafé på Racoon kl 11:00

Tirsdag 9. april:  Klubbmøte Hovedpost: Bildevurdering og bildediskusjon i mindre grupper. Alle tar med 3 bilder. 

Lørdag 27. april: Fotokafé på Racoon kl 11:00

Tirsdag 7. mai: Klubbmøte Hovedpost: Min fotoverden v/klubbmedlem Jon Forberg. 

Tirsdag 4. juni: Klubbmøte Kan evt erstattes av sommeravslutning på Ona. 


Tirsdag 3. september; Klubbmøte 

13-15. september: Nasjonalt fototreff i Bodø

Tirsdag 1. oktober: Klubbmøte 

Tirsdag 5. november: Klubbmøte 

Tirsdag 3. desember: Årsmøte