KOMMENDE AKTIVITETER

Kjernen i klubbaktivitetene er klubbmøtet som holdes første mandag i hver måned. I tillegg kommer aktiviteter og utflukter - organiserte og impulsive. Det fotofaglige og det sosiale hører nøye sammen i klubben vår.  

Mandag 2. desember kl 19: Årsmøte/juleavslutning

Tirsdag 10. desember kl 19: Bildekritikk   

Tirsdag 31. desember kl 23: Innsendingsfrist NSFF Årbok