KOMMENDE AKTIVITETER

Kjernen i klubbaktivitetene er klubbmøtet som holdes første tirsdag i hver måned (avvik forekommer i forb m høytider/helligdager). I tillegg kommer aktiviteter og utflukter - organiserte og impulsive. Det fotofaglige og det sosiale hører nøye sammen i klubben vår.  

For 2022 har vi følgende møteplan 

Tirsdag 11. januar: Klubbmøte 

Tirsdag  1. februar: Klubbmøte

Tirsdag 1. mars: Klubbmøte

Tirsdag 5. april:  Klubbmøte

Tirsdag 3. mai: Klubbmøte

Tirsdag 7. juni: Klubbmøte

Tirsdag 21. juni: Sommeravslutning på Alnes

Tirsdag 6. september; Klubbmøte

Fredag 30. sep - Søndag 2. okt: Klubbtur til Kaldhusseter

Tirsdag 4. oktober: Klubbmøte

Tirsdag 1. november: Klubbmøte

Tirsdag 6. desember: Årsmøte