KOMMENDE AKTIVITETER

Kjernen i klubbaktivitetene er klubbmøtet som holdes første tirsdag i hver måned (avvik forekommer i forb m høytider/helligdager). I tillegg kommer aktiviteter og utflukter - organiserte og impulsive. Det fotofaglige og det sosiale hører nøye sammen i klubben vår.  

For 2021 har vi følgende møteplan - som naturligvis vil være preget av pandemiutviklingen 

Tirsdag 12. januar: Klubbmøte - blir kjørt digitalt

Tirsdag  2. februar: Klubbmøte

Tirsdag 2. mars: Klubbmøte

Tirsdag 13. april:  Klubbmøte

Tirsdag 4. mai: Klubbmøte

Tirsdag 1. juni: Klubbmøte

Tirsdag 7. september; Klubbmøte

Tirsdag 5. oktober: Klubbmøte

Tirsdag 2. november: Klubbmøte

Tirsdag 7 desember: Årsmøte