KOMMENDE AKTIVITETER

Kjernen i klubbaktivitetene er klubbmøtet som holdes første tirsdag i hver måned (avvik forekommer i forb m høytider/helligdager). I tillegg kommer aktiviteter og utflukter - organiserte og impulsive. Det fotofaglige og det sosiale hører nøye sammen i klubben vår.  

Tirsdag 18. august: Klubbtur til Kvitneset på Brandal

Tirsdag  1. september: Klubbmøte

Tirsdag 6. oktober: Klubbmøte

Tirsdag 3. november:  Klubbmøte

Tirsdag 1. desember: Årsmøte