KOMMENDE AKTIVITETER

Kjernen i klubbaktivitetene er klubbmøtet som holdes første tirsdag i hver måned (avvik forekommer i forb m høytider/helligdager). I tillegg kommer aktiviteter og utflukter - organiserte og impulsive. Det fotofaglige og det sosiale hører nøye sammen i klubben vår.  

For klubbmøtene i 1. halvår 2020 har vi valgt "Mennesket" som tema. 

Mandag 13. januar kl 19: Klubbmøte 

Lørdag 25. januar kl 11: Fotokafé - oppmøte på Racoon

Tirsdag 4. februar kl 19: Klubbmøte

Lørdag 15. februar kl 11: Fotokafé - oppmøte på Racoon

Tirsdag 3. mars: Klubbmøte AVLYST

Lørdag 21. mars kl 11: Fotokafé - oppmøte på Racoon AVLYST

Lørdag 28. mars: Kurs om deltakelse i internasjonale fotokonkurranser UTSATT TIL HØSTEN

Tirsdag 14. april: Klubbmøte AVLYST

Lørdag 18. april kl 11: Fotokafé - oppmøte på Racoon AVLYST

Tirsdag 5. mai: FOTOTUR til Solnørelva

Lørdag 16. mai kl 11: Fotokafé - oppmøte på Racoon AVLYST

Tirsdag 2. juni: Klubbmøte

Lørdag 20. juni kl 11: Fotokafé - oppmøte på Racoon

Lørdag 15. august kl 11: Fotokafé - oppmøte på Racoon 

Lørdag 19. september kl 11: Fotokafé - oppmøte på Racoon

Lørdag 17. oktober kl 11: Fotokafé - oppmøte på Racoon

Lørdag 21. november kl 11: Fotokafé - oppmøte på Racoon