KOMMENDE AKTIVITETER

Kjernen i klubbaktivitetene er klubbmøtet som holdes første tirsdag i hver måned (avvik forekommer i forb m høytider/helligdager). I tillegg kommer aktiviteter og utflukter - organiserte og impulsive. Det fotofaglige og det sosiale hører nøye sammen i klubben vår.  

For 2023 har vi følgende møteplan 

Tirsdag 10. januar: Klubbmøte 

Tirsdag  7. februar: Klubbmøte

Tirsdag 7. mars: Klubbmøte

Tirsdag 11. april:  Klubbmøte

Tirsdag 2. mai: Klubbmøte

Tirsdag 6. juni: Klubbmøte

Tirsdag 13 el 20. juni: Sommeravslutning (dato velges etter været)

Tirsdag 5. september; Klubbmøte Hovedpost: Bildekritikk i grupper. Kveldens bilde: "På bunnen"

Tirsdag 3. oktober: Klubbmøte Hovedpost: Natt-/kveldsfotografering inkl feltarbeid. Kveldens bilde: Fugler

Tirsdag 7. november: Klubbmøte Hovedpost: Fuglefotografering v/Oddmund Kjøsnes. Kveldens bilde: Mørketid.

Tirsdag 5. desember: Årsmøte