KOMMENDE AKTIVITETER

Kjernen i klubbaktivitetene er klubbmøtet som holdes første mandag i hver måned. I tillegg kommer aktiviteter og utflukter - organiserte og impulsive. Det fotofaglige og det sosiale hører nøye sammen i klubben vår.  

Lørdag 20. juli kl 11: Fotokafe med frammøte på Søstrene Fryd. Ta med kamera

Lørdag 23. august kl 11: Fotokafe med frammøte på Søstrene Fryd. Ta med kamera  

Mandag 2. september kl 19: Klubbmøte

Tirsdag 10. september kl 19: Bildekritikk 

Søndag 15. september kl 23: Innsendingsfrist Foto-NM - høstkonkurransen: 

Lørdag 21. september kl 11: Fotokafe med frammøte på Søstrene Fryd. Ta med kamera  

Mandag 7. oktober kl 19: Klubbmøte

Tirsdag 15. oktober kl 19: Bildekritikk 

Tirsdag 15. oktober kl 23: Innsendingsfrist Klubbkonkurransen høst

Lørdag 19. oktober: Åpent jubileumsarrangement "Foto til folket"

Mandag 4. november kl 19: Klubbmøte

Tirsdag 12. november kl 19: Bildekritikk  

Lørdag 23. november kl 11: Fotokafe med frammøte på Søstrene Fryd. Ta med kamera    

Mandag 2. desember kl 19: Årsmøte/juleavslutning

Tirsdag 10. desember kl 19: Bildekritikk   

Tirsdag 31. desember kl 23: Innsendingsfrist NSFF Årbok